.Aplikacja Internetowa zaimplementowana na potrzeby realizacji sympozjum IFIP TC7

Polska Akademia Nauk - Instytut Matematyki

Zleceniodawcą projektu jest Polska Akademia Nauk (Instytut Matematyki). Natomiast głównymi sponsorami są firmy: IBM i TechData.
Aplikacja Internetowa została zaimplementowana w celu realizacji sympozjum o nazwie:
IFIP TC7 System Modeling and Optimization.
Zakres funkcjonalności aplikacji obejmuje:
  • publikację informacji na temat sympozjum,
  • rejestrację uczestników,
  • rejestrację naukowców przedstawiających minisympozja,
  • możliwość realizacji opłat za uczestnictwo w sympozjum (przy pomocy systemu płatności PayPal),
  • dodawanie prac naukowach (abstraktów) wzraz z opisem (format PDF i TEX),
  • przekazywanie abstraktów przez edytorów do recenzentów,
  • recenzowanie abstraktów,
  • "odbieranie" ocenionych abstraktów.
Logika biznesowa aplikacji polega na rejestracji uczestnika sympozjum lub naukowców wygłaszających minisympozja. Za pośrednictwem aplikacji można również zrealizawać płatność w systemie PayPal.
Po poprawnym procesie autoryzacji, użytkownik, który podczas rejestracji zgłosił chęć dodania swojego abstraktu, może to zrobić.
Następnie dodana praca zostanie przekazana przez tzw. "edytora" do wybranego "recenzenta", który w sposób szczegółowy oceni merytorykę poruszanych zagadnień. Po skończeniu wydawania opinii (recenzji) pracy, trafia ona ponownie do edytora, który następnie wydaję abstrakt użytkownikowi do "odbioru".

Interfejs Aplikacji (AJAX)

Interfejs procesu dodawania abstraktu do aplikacji został przygotowany w sposób bardzo przejrzysty i intuicyjny. Zastosowanie technologii AJAX sprawiło, że bez przeładowania serwisu użytkownik przykładowo może wprowadzić do bazy danych (pod czas dodawania tak naprawdę abstraktu) instytuty w których pracują autorzy danej pracy naukowej.

Demo online

I na koniec dodam, że cała aplikacja zrealizowana jest na najnowszej wersji silnika IM-CMS (nowa funkcjonalność, pakiety z parametrem technicznym).
Domena aplikacji: uruchom.

2022 - Internet.Media - Damian Krawiec, Zielona Góra, Lubuskie
m(at)internet.media.pl