.Projekt badawczy ProMe - prognostyczne modelowanie epidemii Covid-19

Webserwis Prome - UKSW w Warszawie

Zleceniodawcą projektu był Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i CNT - Centrym Cyfrowej Nauki i Technologii. Webserwis został stworzony na potrzeby projektu badawczego ProMe umożliwia otrzymywanie wyników modeli prognozowania Covid-19 i ryzyk epidemii, dla systemu ochrony zdrowia. Webserwis dostępny jest w sieci Internet, uruchamiany za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby wykorzystać w pełni możliwości systemu, w pierwszej kolejności należy poprawnie przejść proces autoryzacji.
Każdy z modeli zawiera dedykowany zestaw parametrów wejściowych potrzebnych do jego uruchomienia. Odpowiedzi poszczególnych modeli są w postaci: danych w tabeli (możliwych do pobrania w formacie .xlsx), wykresów, a także interaktywnej mapy polski z zaznaczonymi obszarami, których dotyczy odpowiedź. Zaznaczenie przez użytkownika, danego obszaru na mapie wyświetla dodatkowe dane związane z obszarem.
Najważniejszym elementem, odpowiedzialnym za odpowiedzi (format JSON) jest integracja z głównym API.
Medele dostępne w Webserwisie:
  • System wieloagentowy ProMES
  • Symulacja automatami komórkowymi ProMECA (automat komórkowy, sieć neuronowa, NN)
  • Model predykcji zapotrzebowania na procedury medyczne ProCME
  • Model optymalnej relokacji procedur medycznych OptiLoc
  • Model optymalnej relokacji procedur medycznych PromeLP (10 typów problemów)
Całość zrealizowana jest na najnowszej wersji silnika IM-CMS

Obustronna komunikacja z API poprzez format danych JSON

Do integracji webserwisu z API została wykorzystana bardzo rozbudowana biblioteka programistyczna "cURL". Wykorzystuje się ją do połączeń z API w wielu językach programowania. W webserwisie użycie biblioteki zostało zaimplementowane w języku PHP.
Zapytania do API przygotowane są w postaci tzw. ścieżek URI. Każda ścieżka URI odpowiedzialna jest za inny zestaw danych w odpowiedzi API. Dodatkowo poszczególne URI wywoływane mogą być (np. w przypadku modeli) z różnym typem i strukturą parametrów.
Format parametrów wejściowych modeli, a także odpowiedzi z API to JSON.

Użytkownicy i prawa dostępu

W webserwisie zdefiniowane są trzy rodzaje użytkowników: bez autoryzacji (brak loginu i hasła), z autoryzacją (nadanie uprawnień po podaniu loginu i hasła) i Administrator.
Użytkownik bez autoryzacji może przeglądać wyniki tylko z modeli, które przypisze im administrator.
Użytkownik autoryzowany będzie mógł przeglądać wyniki z modeli które przypisze im administrator.
Administrator może zarządzać zawartością serwisu, zakładać użytkowników „autoryzowanych”, a także przydzielać im prawa do poszczególnych modeli.
Prezentacja webserwisu: dokument PDF.

2024 - Internet.Media - Damian Krawiec, Zielona Góra, Lubuskie
m(at)internet.media.pl