.Konfigurator rolety, markizy

Budowa konfiguratora + RWD

W tym projekcie najwięcej czasu i pracy poświęciłem integracji systemu z silnikiem Woocommerce.
Dodatkowo definicje konfiguratorów są projektowane w osobnej bazie danych, z oddzielnym logowaniem do Panelu Administracyjnego.
Panel Administracyjny też posiada bogatą funkcjonalność i umożliwia osobom, bez umiejętności informatycznych, w prosty sposób budować wspomniane definicje konfiguratorów. Zasada działania jest następująca:
  • Użytkownik przechodząc przez poszczególne kroki zaznacza opcje
  • Pewne opcje mogę zasłonić lub dezaktywować inne opcje
  • W pierwszym kroku zamiast opcji użytkownik wpisuje wymiary
  • Te wymiary również mogą mieć wpływ na ukrywanie lub dezaktywację wartości w krokach następnych
  • Pewne opcje mogą również ukrywać całe kroki
  • Każda z opcji może zawierać dodatkowy koszt kwotowy lub procentowy
  • Po zaznaczeniu opcji z wszystkich wymaganych kroków konfiguracja trafia do koszyka
  • API koszyka przejmuje już całą konfigurację i kieruje produkt do zamówienia
Pokrótce tak działa konfigurator.

Technologie i integracja z Woocommerce

Cały projekt, można powiedzieć, dzieli się na 4 podprojekty: silnik konfiguratora, integracja z Woocommerce, panel administratora, layout RWD konfiguratora.
Każdy z tych elementów był na swój sposób złożony. Ciekawostką jaką udało mi się z powodzeniem zaimplementować to praca na tablicach JSON kodu JS.
Zamiast stałe przeszukiwanie bazy danych zapytaniami AJAX (szczególnie jeśli chodzi o zdarzenia "naciśnięcia klawisza").
Silnik konfiguratora to czysty JavaScript i jQuery. Woocommerce to praca z "zaczepami". Panel Admina to bardzo dużo pracy w języku serwera PHP-OOP i bazy danych MySQL, layout natomiast to Bootstrap i LESS-CSS.
Ciekawostką jest również fakt, że bazy Woocommerce i Konfiguratorów są rozdzielone (osobny Panel Administracji) - wspominałem o tym na początku. W Woocommerce przypisuje się tylko utworzone definicje konfiguratorów do produktów (same definicje silnik Woocommerce widzi za pośrednictwem pliku JSON).

Live DEMO


2024 - Internet.Media - Damian Krawiec, Zielona Góra, Lubuskie
m(at)internet.media.pl