.System klasy CRM dla przedsiębiorstwa MŚP

Budowa systemu

Zadaniem systemu klasy CRM jest wspomóc przedsiębiorstwo (w tym przypatku i z moją aplikacją sektora MŚP) w zarządzaniu relacjami z klientami. Umożliwić kontakt z nimi, przyspieszyć reakcję na ich potrzeby. System pozwala szybko uzyskać informacje o klientach. Dane te zgromadzone są w relacyjnej bazie danych, a także umożliwia zaplanowanie odpowiednich działań wobec klienta. Dzięki funkcjom aplikacji możliwe jest zanalizowanie stopnia przywiązania klienta do firmy, a w przypadku pogorszenia wzajemnych relacji, system pomaga szybko przedsięwziąć kroki mające na celu poprawę stosunków klienta i firmy.
Zdjęcie pierwsze prezentuje okna ze źródłami danych pobranych z poszczególnych rekordów bazy, tabele: klienci, pracownicy, historia, rezerwacje, kontakty.

Logika działania

Sam system to klasyczny projekt klient-serwer gdzie odpowiednia komunikacja w warstwie interfejsu pozwala wydobyć z bazy danych potrzebne dane (filtrowanie, warunki, zależności). Użytkownik za pomocą modalnych okien pop-up może na jednym ekranie otworzyć i rozmieścić dane z wielu źródeł. Pozwala to m.in. wydajniej pracować, dostrzec zależności które byłyby trudne do zidentyfikowania przy przełączaniu ekranów.
Opisane wyżej cechy systemu to tylko wierzchołek góry lodowej jaką stanowią możliwości systemu. Ciekawi Cię ten temat?, chcesz wiedzieć więcej?, napisz: m@internet.media.pl

Technologie

  • język po stronie serwera: PHP-OOP (interfejs PDO)
  • baza danych: MySQL InnoDB
  • biblioteka interfejsu: jQuery.js
  • warstwa widoku: CSS3, HTML5
  • komunikacja asynchroniczna: AJAX
  • pozostałe (po stronie klienta): prototype.js, window.js, effects.js, scriptaculous.js

2024 - Internet.Media - Damian Krawiec, Zielona Góra, Lubuskie
m(at)internet.media.pl